Začátek školního roku ve školní družině

Zářijové krásné a slunečné počasí jsme ve školní družině trávili co nejvíce na zahrádce. Pan školník nám vyrobil pískoviště, které si děti hned oblíbily. Uspořádali jsme celodružinovou soutěž ve sběru vršků a každou středu jsme vyrazili na vycházku po okolí. Vycházky jsme spojili i s úklidem a sběrem odpadků, do kterého se děti vždy s nadšením zapojily.

p. vychovatelka Antonie Hrušáková