Podpora čtenářství na ZŠ Morkovice

V současné době mají všichni žáci školy čtenářské průkazky do naší městské knihovny. Žáci si mohou tedy zdarma vypůjčovat knihy jak v knihovně, tak i online ve formě e-knih. Způsob výpůjčky e-knih je popsán na tomto odkaze: https://www.knihovnamorkovice.cz/knihovna/e-knihy/

Cílem je podpora čtenářství u našich žáků a rozvoj spolupráce mezi školou a knihovnou. Děkujeme rodičovské akademii za financování nákladů spojených se čtenářskými průkazy.