Projekt ČR 4.A

Sérii 3 podzimních státních  svátků - 28. 9. Den české státnosti, 28. 10. Vznik samostatného československého státu a 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii - využila paní učitelka Mgr. Kristýna Stravová, třídní 4. A  k naplánování projektové výuky s názvem ČESKÁ REPUBLIKA. Žáci se seznámili zážitkovou pedagogikou se základními informacemi k reáliím našeho státu, se státními svátky, státními symboly a  důležitými osobnostmi našich dějin.

V hudební výchově jsme pak na projekt reagovali nejen zpěvem naší státní hymny Kde domov můj, ale zařadili jsme i lidovou píseň Ach synku, synku a folkovou píseň Jaroslava Hutky Náměšť, jako hudební symboly ČR a našich dějin. Děti si osvojily současně učivo několika jinak oddělených předmětů, což vede k trvalejšímu zapamatování základních informací, které je budou provázet nejen po celou dobu docházky na základní škole.