Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Členové školního poradenského pracoviště:

výchovná poradkyně pro 1. stupeň: Mgr. Jitka Kyasová
jitka.kyasova (zavináč) zsmorkovice (tečka) cz
telefon: 573 370 023 klapka 021
výchovná poradkyně pro 2. stupeň: Ing. Radka Zdražilová
radka.zdrazilova (zavináč) zsmorkovice (tečka) cz
metodička prevence: Mgr. Dana Derková
dana.derkova (zavináč) zsmorkovice (tečka) cz
telefon: 573 370 023 klapka 042
asistentka metodičky prevence: Bc. Alena Večerková
alena.vecerkova (zavináč) zsmorkovice (tečka) cz
telefon: 573 370 023 klapka 053
školní asistentka pro sociální práci: Kamila Morongová
kamila.morongova (zavináč) zsmorkovice (tečka) cz
telefon: 725 514 905 | 573 370 023