Kariérové poradenství

Naše škola poskytuje kariérové poradenství žákům plošně i individuálně od 1. do 9. ročníku.

Na prvním stupni se jedná převážně o poznávání profesí, se kterými se žáci mohou setkat ve svém běžném životě. Jedná se spíše o obecné informace, o pojmenování řemesel, rozšiřování slovní zásoby a představy o trhu práce v naprostém základu. Příležitostně zde zařazujeme návštěvy rodičů žáků, kteří dětem představí svoji profesi.

Na druhém stupni pak rozvíjíme oblast sebepoznání v oblasti osobnostních předpokladů k jednotlivým profesím, zařazujeme plošné i indikované exkurze v oblasti trhu práce a středoškolského vzdělávání. Žáci si v rámci předmětu Pracovní činnosti tvoří své pracovně-studijní portfolio.

Podpora je poskytována žákům i rodičům v oblasti přijímacího řízení na střední školy.

 

Školní rok 2022/23

 

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - učební obory E

Studium na těchto oborech je tříleté nebo dvouleté, výstupem je výuční list. Obory mají nižší nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání a jsou určeny především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Indikovaným žákům umožňujeme návštěvu těchto učilišť za doprovodu našich pedagogických pracovníků. Cílem je možnost dalšího profesního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

  • Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
  • Odborné učiliště Křenovice
  • Odborné učiliště a základní škola Holešov