EVVO ve škole

Ekotým 2018-2019: VODA - život v každé kapce

V září se 6.B zúčastnila výukového programu Voda- život v každé kapce. Pod vedením pana učitele Zaorala a paní lektorky z Lísky (více infomací o nevládní neziskové organizaci zabývající se environmentální výchovou, výukou a osvětou zde.)

Projekt měl tři části. V první části se žáci seznámili s obecnými fakty o vodě. Kde se voda nachází, v jakém množství, jak se získává pitná voda apod. V druhé části si pak ve skupinkách postavili filtrační zařízení a filtrovali vodu z místního rybníka Ovčáček. Poslední část byla pozorovací, kdy žáci sledovali změny vod ve třech akváriích v čase. V prvním akváriu byla voda nefiltrovaná z rybníku, v druhém pak přefiltrovaná z rybníka a ve třetí voda z vodovodu.

Ekotým 2018-2019: SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ SELF-MADE NÁKUPNÍ TAŠKU

V rámci kampaně na omezování využívání plastových tašek Ekotým vyhlašuje soutěž o nejoriginálnější "self-made" nákupní tašku. Zapoj fantazii a vyrob nákupní tašku. Tu poté označ svým jménem a třídou (připíchni na ni lístek nebo na ni nalep štítek apod.) a dones ji do kanceláře školy. Soutěž se uzavírá 4. prosince. Čeká vás zajímavá výhra.

EKOTÝM - eTwinning

Let´s beat plastic pollution neboli Pojďme spolu porazit znečištění planety plasty. To je téma, které sdílíme v rámci eTwinningového projektu se školami z Turecka, Itálie a Španělska. Z dotazníkového šetření mezi žáky vyplynulo, že více jak polovina žáků kupuje plastové nákupní tašky. Cílem naší kampaně je jejich snížení.

Vše o Ekotýmu naší školy najdete zde https://zsmorkovice.wixsite.com/ekotym.

Budeme se zabývat prostředím školy, blízkého i vzdáleného okolí. Ve spolupráci se žákovským parlamentem se budeme podílet na projektech týkajících se ekologie. Budeme se scházet jednou týdně.