Rodičovská akademie

Rodičovská akademie při Základní škole Morkovice, z.s. je dobrovolným sdružením rodičů dětí, které navštěvují ZŠ Morkovice.
 

Kontakt

Rodičovská akademie při Základní škole Morkovice, z.s.
17. listopadu 416
768 33 Morkovice – Slížany

IČO: 60382872
ID datové schránky: 2xyjvpi
e-mail: renata.morongova@zsmorkovice.cz

 

Orgány spolku

  • Předsedkyně: Renata Morongová

  • Místopředsedkyně: Adéla Formánková

  • Pokladník: Renata Morongová

  • Výbor Rodičovské akademie: J. Churá, A. Formánková, H. Burešová, L. Babáková, V. Hanačíková, R. Horák, L. Kočířová, I. Špatinová, K. Valouchová, M. Krpcová, J. Pavelková, J. Teriaki, R. Morongová, M. Lasovská, L.Šabatová, J.Navrátilová

 

Cílem spolku je:

  • spolupráce rodičů se ZŠ při výchově žáků,
  • spolupráce při zajišťování školních a mimoškolních akcí po dohodě s vedením školy,
  • spolupráce při pořádání kulturních, výchovných a společenských akcí,
  • ze svého fondu přispívá žákům na jejich činnost při soutěžích, přehlídkách, na odměny a ceny pro žáky, na dopravu na soutěže, na dopravu a pomůcky na lyžařský výcvikový kurz a školy v přírodě, na knižní odměny premiantům na konci roku, kupuje šerpy pro deváťáky, přispívá na pomůcky pro školní družinu. Prostředky poskytuje na základě předloženého plánu čerpání a má výhradní právo kontroly nad hospodařením.

 

V letošním roce vybírá RA příspěvky od členů 250,- Kč na rok na každé dítě.

Člen Rodičovské akademie při ZŠ Morkovice má právo podílet se na řízení a kontrole činnosti RA, volit a být volen do výboru RA, předkládat návrhy na zlepšení činnosti, vznášet dotazy a být o jejich vyřízení informován. Člen RA má povinnost dodržovat usnesení RA a platit rodičovské příspěvky.

 

Aktuální sdělení

V tomto školním roce RA plánuje následující akce:

  • aktivní účast na vánočním jarmarku města

  • školní ples