Rodičovská akademie

Rodičovská akademie při Základní škole Morkovice, z.s. je dobrovolným sdružením rodičů dětí, které chodí do ZŠ Morkovice.
 

Kontakt

Rodičovská akademie při Základní škole Morkovice, z.s.
17. listopadu 416
768 33 Morkovice – Slížany

IČO: 60382872
ID datové schránky: 2xyjvpi
e-mail: renata.morongova@zsmorkovice.cz

 

Orgány spolku

  • Předsedkyně: Renata Morongová
  • Místopředsedkyně: Kateřina Shromáždilová
  • Pokladník: Renata Morongová
  • Výbor rodičů: J. Štěpánková, R. Šestáková, J. Churá, A. Formánková, I. Coufalíková, M. Navrátilová, J. Teriaki, R. Nováková, J. Pavelková, M. Krpcová, Burešová H., Frkal Z., K. Valouchová, I. Špatinová, L. Kočířová, R. Horák, V. Hanačíková, L. Babáková, Frkalová M.

 

Cílem spolku je:

  • spolupráce rodičů se ZŠ při výchově žáků,
  • spolupráce při zajišťování školních a mimoškolních akcí po dohodě s vedením školy,
  • spolupráce při pořádání kulturních, výchovných a společenských akcí,
  • ze svého fondu přispívá žákům na jejich činnost při soutěžích, přehlídkách, na odměny a ceny pro žáky, na dopravu na soutěže, na dopravu a pomůcky na lyžařský výcvikový kurz a školy v přírodě, na knižní odměny premiantům na konci roku, kupuje šerpy pro deváťáky, přispívá na pomůcky pro školní družinu. Prostředky poskytuje na základě předloženého plánu čerpání a má výhradní
  • právo kontroly nad hospodařením.

 

V letošním roce nevybírá RA příspěvky od členů 200,- Kč na rok na každé dítě.

Člen Rodičovské akademie při ZŠ Morkovice má právo podílet se na řízení a kontrole činnosti RA, volit a být volen do výboru RA, předkládat návrhy na zlepšení činnosti, vznášet dotazy a být o jejich vyřízení informován. Člen RA má povinnost dodržovat usnesení RA a platit rodičovské příspěvky.

 

Aktuální sdělení

Na konci roku 2021 se i přes zhoršující se epidemiologickou situaci konal Vánoční školní jarmark. Tentokrát proběhl na volném prostoru před školou. Úvodní slovo pronesla paní ředitelka a potom již následovalo vystoupení žáků, kteří si pro tento vánoční čas připravili písničky nebo taneček. Přišlo hodně rodičů i veřejnosti, aby se alespoň na malou chvíli zastavili, vypili punč a koupili nějaký dárek. Snaha žáků, kteří vyráběli vánoční dárky, tak byla zúročena a všichni jsme si odnesli krásný pocit, že se nám jarmark povedl a měl smysl.

Rodičovská akademie ve spolupráci se ZŠ Morkovice pořádá 19. března 2022 školní ples. Po dvouleté pauze, kdy nebylo možné tyto akce pořádat, se na tuto akci velmi těšíme. Těší se i žáci devátých tříd, kteří již od konce října nacvičují polonézu. Hosty čeká bohatá tombola a hudba pod vedením DJ Jiřího Dosoudila. Nezbývá než si držet palce, aby vše dobře dopadlo a pozvat hosty na tuto tradiční společenskou akci.