Malujeme a vyrábíme v družině - ZIMA

Ukázka práce dětí ze všech oddělení školní družiny.

p. vychovatelka Antonie Hrušáková