Září a říjen ve školním klubu

Tak jak každý rok i v roce letošním je pro žáky naší školy k dispozici školní klub, kde si žáci krátí čas mezi vyučováním a čekáním na kroužky. Hned začátkem září jsme zkoušeli naši trpělivost při výrobě metliček. Dřív než nám vše odkvete, jsme tvořili vázy a využili opadané listí.

Při zadané práci se snažíme nejvíce využívat přírodní a recyklační materiály. Výrobky všech žáků jsou dokonalé, protože každý z nás je jiný a pojme zadanou práci po svém.

Lenka Oulehlová, vychovatelka školního klubu