Podzim ve školním klubu

Školní rok je v plném proudu a i Vaše děti ve školním klubu nezahálejí. Nejprve jsme malovali větvičku jeřabin u této techniky jsme procvičili jemnou motoriku.

Naše paní oblékla podzimní šaty a ze šišek jsme vyrobili zvířátka z lesa (veverky a medvědy). Děti z vyšších ročníků malovaly výkresy s podzimní tématikou dle své fantazie.

Lenka Oulehlová, vychovatelka školního klubu