Červen ve školní družině

Tentokrát přinášíme fotky výtvarných prací za červen, ale hlavně fotky z proběhlých akcí v tomto období.

Koncem května nás navštívili místní včelaři pan Brňovják a pan Holub. Na zahrádce nám nejen pověděli vše o včelách, ale také ukázali vše, co se včel týká. Dětem přinesli na ochutnání i různé druhy medů a medovou plástev, což vyvolalo největší radost a ulepenost.

Další akce byla vycházka po šipkách s hledáním a plněním úkolů, které nám nachystaly slečny praktikantky a soutěž Hod na cíl také pod jejich vedením.

V červnu jsme již tradičně na zahrádce opékali špekáčky. Ovšem opékat mohl každý až po proběhnutí Letní stezky v podobě šestnácti otázek.

Poslední naše společná akce bylo Sportovní odpoledne na zahrádce. Děti plnily úkoly na patnácti stanovištích.

Krásné léto a v září opět na viděnou.

vychovatelky školní družiny