Školy jsou zavřené. Potřebujete paragraf? Kdo vám jej vydá? Jak dlouho platí?

Pokud máte doma dítě do 13 let a nemáte hlídání, máte možnost s ním zůstat doma lidově řečeno na paragrafu. Tento vám ale nevystaví lékař, ale škola. Pošlete si e-mailem žádost na kancelář školy na skola@zsmorkovice.cz , pošleme vám oskenovaný a potvrzený formulář. ten bude zatím vašemu zaměstnavateli stačit. Po ukončení nouzového stavu vám vydáme originál.

Mgr, Jana Teriaki, ředitelka školy