Máte dítě v 9. třídě a jezdí na kurz přípravy pro přijímací zkoušky?

Zasahuje tento kurz do výuky? Pak jej máte jako zákonný zástupce možnost z této výuky omluvit zápisem do žákovské knížky. Absence se počítá normálně. Žáci by si měli dát pozor na to, aby si doplnili učivo, popřípadě konzultovali s učitelem, na jehož výuce chyběli.

Mgr, Jana Teriaki, ředitelka školy