Informace pro rodiče budoucích šesťáků - rozdělení žáků do tříd A, B, C

Vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů nemůžeme seznamy jednotlivých tříd zveřejnit. Tyto jsou k dispozici u třídních učitelů. Zároveň budete informováni o zařazení Vašeho dítěte do jedné ze tříd zápisem v žákovské knížce.Děkujeme za pochopení.

Mgr, Jana Teriaki, ředitelka školy