Pokud máte pochybnosti o správnosti hodnocení

Pokud máte pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního pololetí, pak můžete jako zákonní zástupci vašich dětí do 3 pracovních dnů od vydání výpisu z vysvědčení (tj. do pátku 3.2.) požádat ředitelku školy o přezkoumání známky.

Tuto žádost podáváte volnou formou (obsahuje: vaše jméno, příjmení, datum podání žádosti, jméno a příjmení žáka, jeho narození a bydliště. Zároveň také o jakou známku z jakého předmětu se jedná).

Ředitelka školy poté stanoví termín komisionálního přezkoušení vašeho dítěte. Toto přezkoušení je z látky za celé pololetí a musí proběhnout do 14 dní od podání žádosti. Po tomto přezkoušení bude vašemu dítěti vydáno vysvědčení nové se známkou, kterou byl na tomto přezkoušení hodnocen.

Mgr, Jana Teriaki, ředitelka školy