Zdoláváme nejen překážky v lavici

K výzvě zdolat horolezeckou stěnu v naší tělocvičně se prvňáčci postavili hrdě čelem. Někteří se strachem, ale i tak odvážně lezli vzhůru. I přesto, že ne všichni zvládli vylézt úplně nahoru, dokázali žáci 1.B, že se umí poprat nejen se psaním, čtením a počítáním!

p. asistentka Ivana Špatinová