Strážci Země

V úterý 5. 10. v 8:00 hod. vyrazily všechny třídy 5. ročníku i se svými tř. učitelkami na Českomoravskou vrchovinu do lesního penzionu Podmitrov na školu v přírodě s tematikou ochrany přírody - Strážci Země. Strážci Země je terénní environmentální program, který vytvořili Steve Van Matre a Bruce Johnson ve spolupráci s mezinárodním Institutem pro Výchovu o Zemi.

Během 4 dní se lektoři z Lipky Brno zaměřili při práci s dětmi na vytváření citových vazeb k přírodě a na zodpovědnost vůči světu, ve kterém všichni žijeme. Strážce Země je člověk, který rozumí tomu, jak jsou věci na Zemi propojené, a proto děti postupně získávaly a ještě získávají i ve škole 4 klíče„K“ klíč představuje Znalosti, „E“ klíč Prožitky, „Y“ klíč Vlastní činy a „S“ klíč Sdílení toho, co se naučily a pochopily.

Kromě toho, také každé ráno žáci prošli pod vedením svých p. učitelek ranní rozcvičkou, večer po setmění stezkou odvahy a ještě zdolali i náročnou celodenní túru. Dále si vyrobili úžasná barevná trička a občas si pohráli v krásném areálu u říčky Bobrůvky.

třídní učitelky pátých tříd