Jak zlepšit znalosti dějin 20. století

Od začátku školního roku je naše škola zapojena, prostřednictvím učitelů dějepisu a žáků devátých tříd, do projektu Dějepis+. Tento projekt je realizován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. K hlavním cílům patří zlepšení výuky dějin 20. století pomocí tzv. historické gramotnosti. Mimo jiné jde o to, „osahat si“ prameny, proto se podporuje především badatelská výuka. Jedná se o pilotní projekt, který má ověřit možnosti podpory lokálních komunit učitelů. Pokud se tento model osvědčí, bude aplikován i v jiných oblastech, než jsou jen moderní dějiny. Díky projektu máme možnost na sobě profesně pracovat a podílet se na vývoji učebnic a pracovních sešitů, které by v budoucnu mohly nahradit ty stávající. V hodinách dějepisu je probírané stejné učivo jako v jiných letech, s tím rozdílem, že je kladem větší důraz na kritické myšlení a na nahlížení na dějiny v souvislostech. Historická gramotnost předpokládá, že se žáci a žákyně neučí jen poslouchat fakta, data a události nazpaměť, ale dokáží dané historické události porozumět i aktivně. Pracují se souborem materiálů z historie i současnosti, analyzují tyto události, dívají se na ně z mnoho úhlů pohledu, diskutují. Součástí testování není jen učebnice, ale také interaktivní vzdělávací aplikace pro práci s historickými prameny HistoryLab. Projekt bude trvat dva roky a v jeho průběhu se pravidelně každý měsíc scházíme s dalšími kolegy, kteří se do projektu zapojili. S nimi sdílíme své poznatky a konzultujeme, co se povedlo nebo naopak nepovedlo, co udělat jinak, jak nám žáci pracovali apod. Z každé takto udělané hodiny vyplňujeme závěrečné hodnocení a přikládáme přípravu. Z celého Zlínského kraje je do projektu zapojena jen naše škola, proto máme možnost sdílet své zkušenosti s kolegy z Olomouckého kraje.

Mgr. Eva Najmanová a Mgr. Jan Najman