Srdíčkové dny

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům Základní školy Morkovice, za účast v zimních Srdíčkových dnech 2021 a za finanční částku 5 721 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem. Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.