Pozor na pětky a "nehodnocen"!

Pokud se na hodnocení za 3. čtvrtletí objevily u vašich dětí nějaké pětky, nebo pokud byly z některého předmětu nehodnoceny, pak je potřeba celou věc řešit dříve, než je pozdě. Proč?

  • pokud má žák na konci roku více jak 2 pětky (mimo výchovy), pak automaticky opakuje ročník (mimo žáky, kteří již na daném stupni ZŠ propadli).
  • pokud má žák jednu nebo dvě pětky, jde ke komisionální zkoušce a je přezkušován za celé pololetí
  • pokud má žák na konci roku nehodnoceno, jde ke komisionální zkoušce, kde je přezkušován za celé pololetí

Největší pozor prosím u žáků 9. tříd. Pokud by na konci roku měl žák 9. ročníku nějakou pětku, pak jde ke komisionální zkoušce, kde je přezkušován za celé pololetí. Pokud by zkoušku neudělal, nebo se nedostavil, tak na konci roku neprospěl. To ale také znamená, že nezískává základní vzdělání!

Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy