Naše škola se aktivně zapojuje do různých soutěží

Stalo se již tradicí, že se naše škola každoročně zapojuje do různých soutěží. Díky tomu, že letos neprobíhala distanční výuka, bylo a je mnohem snazší se do soutěží přihlásit a zrealizovat je. Od začátku školního roku již proběhlo mnoho literárních i výtvarných soutěží a další pokračují až do konce školního roku. Za všechny jmenujme právě ty, kam byly poslány nebo teprve poslány budou práce našich žáků.

Úspěch jsme slavili například v literární soutěži Spěchej pomalu, kterou pravidelně pořádá SOŠ v Luhačovicích. Do soutěže byly poslány práce několika žáků třídy 9.C, z nichž se porotě velmi líbil příběh zpracovaný Simonou Krpcovou. Bylo ji uděleno zvláštní ocenění, které si v lednu osobně převzala přímo ve škole v Luhačovicích. Téma práce nebylo nijak omezeno. Žáci mohli vymýšlet hororové, fantasy, dobrodružné příběhy, ale také třeba komiksově zpracovat svůj příběh. Další literární a zároveň i výtvarná soutěž, které jsme se již v minulosti zúčastnili, nese název Malovat a přežít. Opět se do ní zapojili žáci 9.C, kteří malují, píší, vytváří koláže. Tato soutěž se teprve uskuteční a organizátorem je Památník Terezín. A protože jsou žáci moc šikovní, věřím, že se i v této soutěži některé práce umístí a budou oceněny.

Velmi oblíbené jsou i výtvarné práce. V současné době děti malují o sto šest, neboť se sešlo hned několik možností, kam práce zaslat. Jednou z nich je Požární ochrana očima dětí, kterou pořádá sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Zámek Slavkov u Brna vyhlásil pro letošní školní rok výtvarnou soutěž se zaměřením na zámecká strašidla. Kromě samotného strašidla musí děti vymyslet i jeho originální jméno. Zaslané obrázky budou vystaveny při zahájení sezóny ve vstupní hale slavkovského zámku. V současné době se žáci pustili do další soutěže, tentokrát mezinárodní, s názvem Krásná jako kvítek. Pro letošní jubilejní 30. ročník bylo zvoleno téma „Pohádka“.

Vynechat nemůžeme také olympiády, do kterých se naši žáci stále více zapojují. Letos proběhla školní kola dějepisné i zeměpisné olympiády a na vítěze čeká v blízké době okresní či krajské kolo. Prozatím probíhají okresní i krajská kola online.

Všem žákům, kteří se do soutěží zapojují děkujeme a přejeme mnoho úspěchů, aby se jejich práce líbily a jejich snažení bylo oceněno. Není však důležité vyhrát, ale zúčastnit se:-)

Mgr. Eva Najmanová