Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022-2023 (zvláštní zápis pro cizince)

Termín zápisu: 30. června od 9:00 do 12:00 hodin (nebo po telefonické domluvě).

Zápis probíhá pro děti, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině a prokáží se platným vízem "strpění" vydané ČR.

S sebou k zápisu přineste:

  • platný doklad totožnosti dítěte a zákonného zástupce
  • doklad místa pobytu
  • doklad o vízu "strpění"

Zápis bude probíhat formálně a přítomnost dítěte není nutná.

Přednostně jsou přijímány děti ze spádové oblasti. 

---

РЕЄСТРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ДО 1 РОКУ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
(спеціальна реєстрація для іноземців)

Термін реєстрації: 30 червня з 9:00 до 12:00 (або за телефоном).
Зарахування відбувається для дітей, яким надано тимчасовий захист у зв’язку з російською агресією в Україні та підтвердять свою особу за допомогою дійсної «візи терпіння», виданої Чеською Республікою.

принести:

  • дійсний документ, що посвідчує особу дитини та законного представника
  • підтвердження місця проживання
  • підтвердження візи «терпіння».


Зарахування відбуватиметься формально і присутність дитини не обов’язкова.

Пріоритет надається дітям із території водозбору.