O školní jídelně

Školní jídelna se nachází přímo v budově naší školy. Stravuje se zde většina žáků a pracovníků školy.

Obědy se odhlašují nejméně 24 hodin před započetím stravování, v případě náhlého onemocnění do 8:00 hodin:

  • na telefonním čísle 725 996 980,
  • e-mailem na jidelna@zsmorkovice.cz,
  • nebo osobně u paní vedoucí školní jídelny.

Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují v provozovně, t.j. ve školní jídelně. Každý žák má nárok odebrat jeden oběd v den své přítomnosti ve škole. První den neplánované nepřítomnosti se považuje pro účely této vyhlášky za pobyt ve škole. V ostatních případech, kdy žáci nejsou přítomni ve škole nebo se nestravují v jídelně, zaplatí navíc režijní poplatky, protože nejsou účastníky školního stravování a to i v případě, že si oběd neodhlásili nebo neodebrali.

Žáci jsou zařazeni do kategorií ne podle tříd, ale podle dosaženého věku v příslušném školním roce, přičemž školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku. Žáci se zařazují do kategorií na celý školní rok.

Vystavený jídelníček je připravován jako plán na příští měsíc a proto se může stát, že dojde ke změnám v důsledku provozních či organizačních změn. Přesnější týdenní jídelníček je vystaven v hale a jídelně školy, ale i tento může být pozměněn podle aktuální nabídky dodavatelů nebo okamžitého řešení provozních změn.

Milena Gejdová, vedoucí školní jídelny