Dnes je sobota 5. prosince 2020. Svátek má Jitka. Vánoce budou za 18 dní.
Distanční výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola 2020-2021

Vítejte na internetové stránce Základní školy Morkovice

AktualitaREŽIM VYUČOVÁNÍ OD PŘÍŠTÍHO TÝDNE

V této chvíli Vám jsme schopni poskytnout tyto informace:
 • kroužky NE
 • ranní družina NE
 • odpolední družina ANO (do 15:00 hod) - BEZPLATNĚ, možnost přihlásit přechodně i žáky, kteří běžně nechodí
 • obědy prezenční výuka ANO - ti, kteří odebírali stravu před uzavřením škol jsou automaticky přihlášeni.
 • obědy distanční výuka ANO - výdej z okýnka, nutno přihlásit (ti, co již odebírají se znovu přihlašovat nemusí)
 • roušky - ANO, po celou dobu pobytu ve škole
 • VÝUKA PREZENČNÍ/DISTANČNÍ VIZ PŘÍLOHA
OSTATNÍ INFORMACE VE ČTVRTEK
ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ PRO NÁSTUP ŽÁKŮ 1. A 2. TŘÍD K PREZENČNÍ VÝUCE

Podrobné informace najdete v příloze (rozpis výuky a obědů, organizační pokyny).

Ve zkratce:
 • výuka pro 1. a 2. ročník od 18.11. ve škole, dle rozvrhu v rouškách.
 • s sebou školní potřeby a dvě roušky
 • teplé oblečení dle počasí
 • školní družina zdarma (je možno se dodatečně přihlásit)
 • ranní školní družina se ruší
 • odpolední školní družina do 15:00 hod.
 • děti se ve škole setkají pouze s dětmi ze své vlastní třídy (ve třídě, na obědě, v družině)
 • pokud nechcete poslat děti do školy, pak kontaktujte třídní učitelku. Vaše dítě se bude vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu
 • dne 18.11. končí distanční výuka pro 1. a 2. ročník
Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy
Jak probíhá distanční výuka na naší škole?

Distanční výuka se řídí standardním rozvrhem. Každá hodina v rozvrhu je plánována a zapisována na stránce vyuka.zsmorkovice.cz zvlášť a je datována ke konkrétní hodině, tzn. že pokud měla hodina proběhnout dne 14.10. je zadaná práce datována 14.10. Výuka je zadávána den předem tak, aby byly informace při zahájení výuky žákům k dispozici.
INFORMACE K ODBĚRU OBEDŮ

Žáci mohou v době distanční výuky odebírat školní obědy. Výdej obědů je v pracovní dny mimo prázdniny od 11:00 do 12:00 hod. Žáci konzumují obědy v jídelně. Výjimečně, pokud oběd zasahuje do videokonference, je možné si nechat v jídelně vydat oběd do krabičky (k dispozici v jídelně, oběd je pak bez polévky).

K ODBĚRU OBĚDŮ JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT nejdéle v pátek ráno (přihlašujete obědy na další týden) na jidelna@zsmorkovice.cz nebo sms na tel. 725 996 980 (je možné i volat v době od 7:00 do 12:00 hod.)

Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy
AKTUÁLNÍ INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE

Od středy 14.10.2020 včetně jsou uzavřeny školy pro žáky. Výuka probíhá distanční formou a je pro všechny povinná. Sledujte aktuální informace na webových stránkách školy a na FB školy. Informace k distanční výuce najdete na vyuka.zsmorkovice.cz. Další informace najdete i v manuálu pro rodiče.

Pokud nemáte přístup na internet, kontaktujte naši školní asistentku na tel: 725 514 905, zadání úkolů vám vytiskneme a každý pátek od 11 do 12 hod. si pro ně přijdete ke škole.

Ošetřovné (OČR)
Nově škola ošetřovné nepotvrzuje. Stačí čestné prohlášení rodiče.

Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy
AktualitaNaše město – Morkovice

V současné době - době distanční výuky si nejen my učitelé, ale i žáci, uvědomujeme, jak nám chybí klasická prezenční výuka. Nejen ve školních lavicích, ale i při projektovém vyučování jsme se toho od září hodně naučili.
AktualitaPodzim ve školní družině

Začátek školního roku děti ve školních družinách trávily hlavně na čerstvém vzduchu. Před školou jsme malovali křídami písmena a na zahrádce jsme uspořádali celodružinovou soutěž: JÍZDA ZRUČNOSTI NA KOLOBĚŽCE.
AktualitaČeský den proti rakovině

I v letošním roce se naše škola zapojila do preventivní akce Český den proti rakovině zaměřený na nádory močového měchýře a ledvin. Prodej kytiček měsíčku lékařského se uskutečnil 30. září.
Úřední deska

2020

AktualitaLesní pedagogika

V září se žáci 3. a 7. tříd zúčastnili Lesní pedagogiky. Pod vedením zkušených lesníků Davida a Pavla, si žáci zahráli hry, poznali spoustu lesních obyvatel, rozlišili a ochytali kůry stromů a dozvěděli se, jak se chovat v lese.
AktualitaZveřejnění výsledků testování žáků 5. tříd SCIO

Od března do října 2020 probíhalo Scio testování žáků 5. tříd. Jedná se o testování znalostí žáků a jejich srovnání s jinými školami v České republice. Testovali jsme obecné studijní předpoklady žáků, český jazyk, matematiku a anglický jazyk.
AktualitaVZPoura úrazům

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Tento projekt je všem školám bezplatně. Dva členové projektu informují děti o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet, snaží se dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.
AktualitaOrganizační opatření ředitelky školy

AKTUÁLNĚ:
JAK TO BUDE OD PONDĚLÍ 5.10.2020?
1. stupeň: bez velkých změn. Do hudební výchovy ani do jiných předmětů nebude zařazován zpěv. Tělocvik bude včetně plavání. Kroužky jedou normálně.
2. stupeň: bez velkých změn. Do hudební výchovy ani do jiných předmětů nebude zařazován zpěv. V tělocviku bude sportovní činnost nahrazena činností náhradní dle ŠVP a rozhodnutí předmětové komise tělesné výchovy. Všechny kroužky vyjma florbalu pro 2. stupeň jsou normálně v provozu.
Ohledně kroužku florbal pro 2. stupeň vás budeme informovat jakmile budeme mít více informací.

PROSBA k rodičům
Prosím pomozte nám chránit normální běh školy. Pokud bude komukoliv ve vaši společné domácnosti nařízena karanténa, neposilejte nám děti do školy ( i když hygiena dětem karantenu neuloží). Zavolejte ředitelce a domluvíme se, jak budeme postupovat dál. Jsme schopni vám výuku přenášet on-line domů. K tomu se ale potřebujeme spolu domluvit a sladit vše technicky. Děkuji, že tím pomáháte nám všem. Prosím o sdílení. Děkuji.
Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy

Od pátku 18.9.2020 jsou roušky povinné pro žáky a vyučující 2. stupně nejen ve společných prostorách, ale také při výuce. Výjimkou je tělesná výchova a zpěv při hudební výchově. Tyto informace jsou zatím pouze z médií. Pokud by vládní nařízení znělo odlišně, budeme vás o tom informovat na webových stránkách školy.

Od 10.9.2020 jsou roušky ve všech společných vnitřních prostorách kromě učeben povinné. Děkujeme, že toto nařízení vlády respektujete.

Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy

Ochrana a bezpečnost vašich dětí je pro nás důležitá. Proto bychom vás rádi poprosili o spolupráci. Prosím respektujte také organizační opatření v příloze. Děkujeme.
AktualitaŠesťáci si adaptační pobyt užili

Poslední prázdninový víkend patřil na naší škole tradičně adaptačnímu pobytu pro šesté třídy. V podstatě jde o první setkání šesťáčků s jejich novými třídními učiteli. Někdy jsou třídy nově vytvořené a jsou tak položeny společné základy, které se budou postupně rozvíjet až do deváté třídy.
AktualitaUkázka sebeobrany Krav Maga

Ve středu proběhla na školní zahradě ukázka kroužku sebeobrany Krav Maga. Děti z prvního stupně si tak mohly vyzkoušet různé hmaty a pozice při sebeobraně.
AktualitaPlavecký výcvik ve Vyškově

Nový školní rok začal netradičně pro nás - žáky 3. a 4. tříd plaváním. Hned první školní den jsme si zabalili plavky, ručník a roušky a vyrazili do Vyškova. Na bazéně si děti převzali kvalitně vyškolení trenéři a trenérky Plavecké školy Tempo – Lenky Vanderkové a rozřadili je do skupin podle plaveckých schopností.
AktualitaEmil Open 2020

Ve dnech 16. až 18. 9. 2020 soutěžil za naši školu Martin Polišenský z 9.B v Brně na Evropských hrách handicapované mládeže Emil Open.
Rozvrh hodin

Jednotlivé rozvrhy hodin jsou seřazeny vzestupně od 1.A až po 9.B v členění na první a druhý stupeň.
Důležité dokumenty

I v tomto školním roce jsme pro vás shrnuli to nejpodstatnější do Manuálu pro rodiče. V tištěné podobě jej dostanete na třídních schůzkách 14.9.2020 od třídních učitelů.
AktualitaZájmové kroužky

AktualitaINFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

Rodiče se svými prvňáčky budeme očekávat v pondělí 7.9.2020 od 7:30 do 7.55 hod. před školou. Deváťáci vás uvedou do vašich tříd, děti od školy dostanou drobné dárky jako upomínku na první školní den. Rodiče prosíme, aby si při vstupu do školy nasadili roušky. Děti roušky mít nemusí.
AktualitaPlavání pro 3. a 4. třídy

Plavání pro 3. a 4. třídy zůstává beze změn. POZOR! Jedeme hned v pondělí 7.9.2020. Více informací obdržíte od třídních učitelů. Nezapomeňte s sebou přinést potvrzení o bezinfekčnosti:

Rozpis prvního vyučovacího týdne

Začínáme v pondělí 7.9.2020. Další informace jsou v přiloženém dokumentu:
AktualitaŘeditelské volno

Vzhledem k rozsahu rekonstrukcí v budově školy a harmonogramu plánovaných prací vyhlašuji z organizačních důvodů ředitelské volno od 1.9.2020 do 4.9.2020.

Nástup žáků do školy bude v pondělí 7.9.2020. Bližší informace o rozpisu výuky na první výukový týden zveřejníme včas.

Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy
AktualitaPomůcky pro nový školní rok

Na těchto stránkách uvádíme přehledy pomůcek, které budou žáci potřebovat v novém školním roce 2020-2021.
INFORMACE O PLATBĚ ZA DRUŽINU

Pokud jste již zaplatili družinu za měsíce březen až červen 2020, pak Vám tuto platbu převedeme jako platbu za družinu na měsíce září až prosinec 2020. Pokud neplánujete, že by Vaše dítě chodilo příští rok do družiny, pak prosím napište mailem nebo poštou písemnou žádost o vratku, kde uvedete číslo účtu, kam chcete peníze poslat. Pište na adresu marketa.mala@zsmorkovice.cz nebo na korespondenční adresu školy.
AktualitaInformace pro budoucí prváčky

Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne ve středu 24.6. v 16:00 hod.
AktualitaErasmus+ Naše země je krásná

Projekt "Naše země je krásná" je financován z programu Erasmus+, Klíčová Akce 2: Strategická partnerství pouze mezi školami. Z evropských dotací tak škola získala 43 720 EUR.
AktualitaChtěli byste podpořit talent svého dítěte?

Zkuste Talnet - více info zde: www.talnet.cz

ZŠ Morkovice doporučuje T - exkurze:
www.talnet.cz/web/talnet/t-exkurze
Kanál videí Talnetu: www.youtube.com/user/talnet/videos
AktualitaSuper hrdinové Ozoboti

VÍTEJTE DO NAŠEHO PILOTNÍHO MENTORSKÉHO PROJEKTU SUPER HRDINOVÉ OZOBOTI, který bude mít za úkol zpopularizovat práci s ozoboty během vyučování a zapojit dva nebo tři nové učitele z každé partnerské školy do sítě a projeků eTwinning.
AktualitaeTwinning: Let's Beat Plastic Pollution

eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci ad.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě.
AktualitaRodičovská akademie

Rodičovská akademie při Základní škole Morkovice, z.s. je dobrovolným sdružením rodičů dětí, které chodí do ZŠ Morkovice.
AktualitaKrajská síť podpory nadání

Naše škola se v dubnu 2017 stala členem Sítě podpory nadání ve Zlínském kraji.
AktualitaSchránka důvěry pro žáky i rodiče

Snažíme se o to, aby naše škola byla bezpečným místem.
Aby jsme do ní všichni rádi chodili, těšili se na setkání se spolužáky a učiteli.
Abychom se zajímavým a poutavým způsobem něco naučili.
A rádi na naši základku vzpomínali.
Nový systém vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami

Informační kampaň k novému systému vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami v základních otázkách a odpovědích:
Mýty a omyly o inkluzi

Zdají se Vám informace ohledně inkluze zmatečné a nejasné? Máte jako rodiče strach, co se to vlastně na naší základní škole bude od září dít? Pak si přečtěte Mýty a omyly o inkluzi ve veřejném prostoru, kterou vydala aliance Rodiče za inkluzi.
Chcete se stát sponzory školy?

Škole můžete poskytnout finanční, věcný dar nebo přímou materiální pomoc, finanční dar si můžete odečíst od základu daně.
Další školní akce
Po 11.01.2021
Škola v pohybu - ukázková hodina Tv pro 3. ročníky
Po 15.02.2021
exkurze do Osvětimi - 9. ročníky
Po 15.02.2021
8. ročníky - beseda "Život bez závislosti"
Po 22.02.2021
LVK - 7. třídy
Út 23.02.2021
LVK - 7. třídy
St 24.02.2021
LVK - 7. třídy

VŠECHNY UDÁLOSTI

Po 07.12.2020
Polévka čočková
Zapečené brambory se šunkou a sýrem, nápoj
Út 08.12.2020
Polévka s kapáním
Ruská hovězí pečeně, knedlík, nápoj

CELÝ JÍDELNÍČEK

Nejnovější sdělení v okénku pro rodiče je ze dne 14.09.2020.

OTEVŘÍT OKÉNKO

ZŠ Morkovice | 2020-2021