Dnes je čtvrtek 29. července 2021. Svátek má Marta. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 34 dní.
Distanční výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola 2020-2021

Vítejte na internetové stránce Základní školy Morkovice

AktualitaLoučení deváťáků

V úterý 29. června jsme se rozloučili s našimi deváťáky. Video z tohoto pěkného odpoledního setkání vytvořil pan starosta Mgr. Pavel Horák. Děkujeme.
Úřední deska

AktualitaŽákovská sbírka pro postižené tornádem

Tato iniciativa vzešla z žáků samotných. Někdo dal pět korun, někdo víc. Každopádně žáci dávali ze svého vlastního kapesného, ze svých ušetřených peněz. Krásný projev solidarity a naděje, že nová generace roste se srdcem na tom pravém místě. Vybraná částka 11 582,- Kč bude poukázána na vybraný transparentní účet.
AktualitaAdaptační pobyt pro žáky 6. ročníků

Přijď v sobotu 28.8.2021 v 8.00 ke škole a vezmi si s sebou:
 • svačinu na sobotu dopoledne!
 • oblečení do teplého i chladného počasí!! (oblečení, které lze ušpinit nebo i zničit)
 • šátek
 • baterku
 • hygienické potřeby (+ jiné osobní potřeby, léky)
 • přezůvky
 • pevné boty (doporučujeme vzít si i náhradní)
 • spací pytel
 • karimatku nebo deku
 • Zdravotní prohlášení pro našeho zdravotníka
AktualitaKvěten a červen ve školní družině

Po dlouhé době jsme se ve školních družinách konečně vrátili do normálního stavu. Většinu času jsme trávili na zahrádce, aby si děti odpočinuly od roušek.
AktualitaVýlet 8.C na paddleboardy do Spytihněvi

Ve čtvrtek jsme vyrazili stanovat do Spytihněvi k Baťovu kanálu. Když jsme dorazili na místo, bylo třeba nejprve postavit stany, což nám chvíli zabralo, ale dobrá věc se podařila a tak jsme si mohli vychutnat výborný oběd.
AktualitaHlučná hodina fyziky

Ne že by žáci celou hodinu byli neukáznění a povídali si až moc nahlas. Vyráběli jsme houkačku. Budete-li si chtít ji také vyrobit, zde je návod.
AktualitaFyzika venku

Po dlouhé distanční výuce jsme se těšili, že si ukážeme zajímavé pokusy, nebo si něco vyrobíme. V rámci výuky fyziky jsem opustili prostředí třídy a za krásného počasí jsme si udělali hodinu fyziky venku.
AktualitaLidské tělo venku

V hodině přírodopisu jsme v 8. třícách vytvářeli z přírodnin modely soustav člověka před novou budovou u příjezdové cesty do školy. Jedna skupina tvořila soustavu opěrnou – kostru a druhá skupina vnitřní orgány.
Aktualita3.B na koupališti

Tělesnou výchovu tráví třída 3.B v těchto horkých letních dnech na koupališti. Žáci si tyto hodiny užívají s elánem sobě vlastním. Do lavic se poté vracejí osvěženi a s chutí.
AktualitaVýlet 6.C do Ostravy

V pátek 18. června vyrazila 6.C vlakem do Ostravy. Projeli jsme se trolejbusem, navštívili ZOO, prošli si náměstí, viděli sochu Věry Špinarové a fotbalový stadion FC Baník Ostrava.
AktualitaPoklad na Strašné

Ve čtvrtek 17. června se vydala 3.A + 3.B na cestu o poklad. Přes pole, louky a les až ke kapličce na Strašné.
AktualitaWorkshop post bellum – Slibuji na svou čest

Kdo to byl skaut? Jak bylo možno stát se skautem? Jak se žilo na skautských táborech a jak se změnil život skautů za okupace? Na tyto a mnohé další otázky odpovídal právě tento velmi vydařený workshop. Žákům přiblížil foglarovskou atmosféru prvorepublikového skautského oddílu.
AktualitaPražský den

Blíží se konec školního roku a to je doba výletů. Co si tak zajet třeba do Prahy? Ale jak to tak rychle zařídit? Je úterý 8. 6. 2021 a všichni čtvrťáci a páťáci se chystají na cestu, ale ne doopravdy, jen pomocí videokonference s milou, obětavou paní průvodkyní Jelenou.
AktualitaLetní příměstský tábor

Turnusy: 2. - 6. srpna 2021 a 9. - 13. srpna 2021.
Cena včetně stravy 1800 Kč.
AktualitaZábavná fyzika

Dne 15. června naše třída 5.A navštívila pavilon 2. stupně. Přivítala nás paní učitelka Zdražilová, která nám v učebně fyziky nachystala spoustu pokusů. Tím dětem ukázala, že učit se dá nové věci i hravě.
AktualitaUčení v přírodě

Ve čtvrtek 10. června jsme se vydali poznávat přírodu. Na školní zahrádce pro nás žáci druhého stupně s paní učitelkou Zdražilovou vytvořili z přírodnin kostry člověka.
AktualitaBeseda rodičů a dětí s romskými vysokoškolskými lektory

V úterý 9.6.2021 a ve středu 10.6.2021 proběhlo v rámci projektu Inschool pod pergolou na školní zahradě setkání rodičů a dětí s romskými vysokoškolskými lektory. Vyprávěli o své nelehké životní cestě ke vzdělání, o důležitosti podpory ze strany rodičů ke vzdělávání dětí, povídali jsme si o historii romské kultury, překládali jsme z češtiny do romštiny a naopak, zpívali jsme.
AktualitaVaření v zeměpisném semináři

Posledním tématem zeměpisného semináře osmých tříd, které uzavíralo kapitolu o Slovensku, byla příprava slovenského tradičního pokrmu. Žáci se tohoto úkolu ujali skvěle. Sami si vyhledali recepty slovenských jídel a zvládli je ve školní kuchyňce i bravurně připravit.
AktualitaWorkshopy pro 4. až 9. třídy

Od konce měsíce května do konce měsíce června u nás na škole probíhají workshopy Post Bellum - paměť národa:
 • 4. a 5. třídy - Slibuji na svou čest (téma skaut za protektorátu), více info zde.
 • 6. a 7. třídy - Nesmíš se bát (téma odboj za 2. světové války), více info zde.
 • 8. a 9. třída - Velký Dům (téma Být Romem ve 30. letech 19. století), více info zde.
AktualitaPrváci ve VIDA science centru

V pondělí 7. června 2021 se my - prváci ZŠ Morkovice vydáváme do Brna. Cesta po dálnici trvá celkem dlouho, takže stíháme příjezd opravdu přesně až na stanovený čas 9:30 hod. Dorážíme tedy do VIDA centra.
AktualitaInformace pro budoucí prváčky

Setkání budoucích prvňáčků proběhne v pondělí 21. června na školní zahradě v 15.30 hodin. Více informací najdete v přiloženém plakátku.
AktualitaInformace pro rodiče k výuce od 24. 5. 2021


DŮLEŽITÉ INFORMACE ŠD, ŠK, KROUŽKY
 • školní družina je v plném provozu a zůstává do konce školního roku bez poplatku
 • školní klub je v plném provozu - není a nebyl zpoplatněn
 • školní kroužky - již tento školní rok nebudou, v příštím týdnu vám prostřednictví dětí bude platba za kroužky vrácena (i platba, která byla převeden z minulého roku). Třídní učitelé vás o tom budou informovat zápisem v žákovské knížce.
AktualitaErasmus + S.H.A.R.E

Od pondělí 17.5. se šest žákyň 7. třídy zúčastní projektu SHARE. Tento projekt v rámci dotačního programu Erasmus začal již v minulém školním roce. Záměrem bylo realizovat výměnné pobyty žáků ve Španělsku, Itálii a Chorvatsku. Bohužel jen dva týdny před odletem byly uzavřeny v březnu 2020 školy a z realizace výměnných programů sešlo.
Projekt Jsem v pohodě

Škola se zapojila do projektu JSEM V POHODĚ. Jedná se o nízkoprahovou a anonymní službu psychologické pomoci a pomoci zvládání stresu pro žáky 8. a 9 tříd. Služba je poskytována zdarma společností Madio a je dotována Zlínským krajem.
AktualitaDěti ze školní družiny kreslily obrázky zdravotníkům

I v době rotační výuky na 1. stupni ZŠ navštěvovaly některé děti školní družinu. V 1. oddělení se střídali žáci z 1.A a ze 3. A. Jsou to děti všímávé a tak i přes svůj věk dobře vědí, co se kolem nich děje.
AktualitaUčíme se venku

V pondělí 10. května jsme za krásného počasí opět vyrazili na celý den učit se ven:) Nejprve jsme se osvěžili zmrzlinou, a pak odjeli z rozkvetlého Náměstí v Morkovicích do Prasklic.
AktualitaPrvouka ve 3.B

Prvouka ve 3.B patří tématu Živá a neživá příroda. V rámci mezipředmětových vztahů se výuka hodně odehrává venku. Výtvarnou výchovu jsem trávili na letním kině, kde při použití akvarelu vznikly malby, jako od profesionálních malířů.
Úřední deska

ZMĚNY PLATNÉ K 3.5.2021

zdroj: INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021
 • preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,
 • od 3. 5. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu. Sjednocuje se tedy frekvence testování zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, s ostatními zaměstnanci škol a školských zařízení přítomnými na pracovišti
 • Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.
 • Dále uvádíme, že pro účastník u přijímací zkoušky je dostatečných ochranným prostředkem zdravotnická rouška.

Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy
AktualitaAKTUÁLNÍ INFORMACE K SITUACI 1. FÁZE NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOL

Aktuální informace a otázkárnu sledujte na našem FB profilu zde.

Internetová stránka, která se věnuje dotazům a odpovědím k tématu ošetřovné při rotační výuce:
Čtěte zde https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
SOUHRNNÉ INFORMACE PRO RODIČE O ORGANIZACI 1. FÁZE UVOLŇOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

AktualitaInformace pro budoucí prváčky

Setkání budoucích prvňáčků proběhne v pondělí 21. června na školní zahradě v 15.30 hodin. Více informací najdete v přiloženém plakátku.
AktualitaProjekt Inschool

Jedná se o společný projekt Rady Evropy a Evropské unie. Je zaměřen na inkluzivní školství. Do projektu je zapojeno 5 zemí: Česká republika, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko. Z České republiky je do projektu aktuálně zapojeno osm škol. Naše škola vstoupila do projektu v tomto školním roce. Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci nejspíš nebudeme moci realizovat všechny aktivity projektu.
INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY OD 1.3.2021

 • žáci 1. až 9. tříd se vzdělávají online (žáci 1. a 2. tříd dostali upřesňující informace do žákovských knížek v pátek)
 • dosud konzultující offline žáci ve škole pokračují v konzultacích beze změn (zde výjimka na roušky nebyla podle mých informací prodloužena - tzn. musí mít respirátor nebo nanoroušku. U nanoroušky je potřeba doložit potvrzení výrobce)
 • offline žáci, kteří ve škole nekonzultují, si dochází pro zadání výuky ve středu a pátek jako dosud
 • stravování poskytujeme i distančně vzdělávaných žákům. Pokud jste již přihlášeni, pokračujete. Pokud nejste přihlášeni, pak kontaktujte vedoucí školní jídelny na jidelna@zsmorkovice.cz nebo na tel. 725 996 980. Výdej stravy z okénka (zadní vchod do jídelny, směr ke školce). Oběd bez polévky do jednorázových přepravek.
 • kancelář školy otevřena v pracovní dny 7:00 - 15:00 hod.
 • v případě dotazů pište na reditelka@zsmorkovice.cz nebo volejte na 573 370 023
AktualitaAnonymní konzultace s odborníky

NEVÍTE SI UŽ DOMA RADY? TRVÁ DISTANČNÍ VÝUKA UŽ MOC DLOUHO A VAŠE VZTAHY S DÍTĚTEM SE HORŠÍ? POZORUJETE NA SVÉM DÍTĚTI ZNAKY DEPRESE? NEJSTE SCHOPNI SITUACI DOMA S DĚTMI A DISTANČNÍ VÝUKOU A SVOU PRACÍ UŽ ZVLÁDAT? MÁTE JINÝ PROBLÉM? VYUŽIJTE MOŽNOSTI ANONYMNÍ KONZULTACE S ODBORNÍKY - PSYCHOLOGY, SPECIÁLNÍMI PEDAGOGY, PEDAGOGY, PRÁVNÍKY. Tato akce platí pouze v únoru a je ZDARMA.

Pokud máte zájem, kontaktujte paní Polišenskou na tel. 725514905 . Paní Polišenská vám pouze domluví online schůzku. Další postup je na škole nezávislý a naprosto anonymní.
AktualitaONLINE setkání na téma školní zralost a zápis do 1. třídy

Ve středu 3.2.2021 od 15 hodin.

AktualitaDistanční výuka na naší základní škole

Distanční výuka na naší základní škole: VIDEO
AktualitaDen otevřených dveří distančně

Zveme Vás na den otevřených dveří: VIDEO
Jak probíhá distanční výuka na naší škole?

Distanční výuka se řídí standardním rozvrhem. Každá hodina v rozvrhu je plánována a zapisována na stránce vyuka.zsmorkovice.cz zvlášť a je datována ke konkrétní hodině, tzn. že pokud měla hodina proběhnout dne 14.10. je zadaná práce datována 14.10. Výuka je zadávána den předem tak, aby byly informace při zahájení výuky žákům k dispozici.
Rozvrh hodin

Jednotlivé rozvrhy hodin jsou seřazeny vzestupně od 1.A až po 9.B v členění na první a druhý stupeň.
Důležité dokumenty

I v tomto školním roce jsme pro vás shrnuli to nejpodstatnější do Manuálu pro rodiče. V tištěné podobě jej dostanete na třídních schůzkách 14.9.2020 od třídních učitelů.
AktualitaZájmové kroužky

AktualitaSchránka důvěry pro žáky i rodiče

Snažíme se o to, aby naše škola byla bezpečným místem.
Aby jsme do ní všichni rádi chodili, těšili se na setkání se spolužáky a učiteli.
Abychom se zajímavým a poutavým způsobem něco naučili.
A rádi na naši základku vzpomínali.
Mýty a omyly o inkluzi

Zdají se Vám informace ohledně inkluze zmatečné a nejasné? Máte jako rodiče strach, co se to vlastně na naší základní škole bude od září dít? Pak si přečtěte Mýty a omyly o inkluzi ve veřejném prostoru, kterou vydala aliance Rodiče za inkluzi.
Chcete se stát sponzory školy?

Škole můžete poskytnout finanční, věcný dar nebo přímou materiální pomoc, finanční dar si můžete odečíst od základu daně.
Další školní akce
So 28.08.2021
6. třídy - adaptační kurz
Ne 29.08.2021
6. třídy - adaptační kurz
Čt 02.09.2021
Zahajovací rodičovské třídní schůzky od 16:00 hod.
Po 13.09.2021
plavání 3. a 4. tříd - zahájení
Po 20.09.2021
7.A - lesní pedagogika
Út 21.09.2021
7.B - lesní pedagogika

VŠECHNY UDÁLOSTI

Po 02.08.2021
Polévka s těstovinami
Rajská omáčka , masové kuličky, knedlík, nápoj
Út 03.08.2021
Polévka čočková
Kuřecí plátek na žampionech, brambory, nápoj

CELÝ JÍDELNÍČEK

Nejnovější sdělení v okénku pro rodiče je ze dne 20.04.2021.

OTEVŘÍT OKÉNKO

ZŠ Morkovice | 2020-2021